Luật sư cho hay, khi lực lượng công an đến di dời đồng hồ nước không có quyết định của cơ quan có thẩm quyền,...