Nhiều người có một con nhỏ đã bận tối mắt, vậy mà chị Lyette - với 15 con - vẫn có thời gian ăn diện xinh đẹp,...