Sáng ngày 8/7/2017, UBND huyện Chư Sê-Gia Lai cho biết: Chủ tịch UBND huyện vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác...