Những chiếc ba lô chống đạn đang gây ra làn sóng tranh luận tại Mỹ vào thời điểm các em học sinh chuẩn bị quay lại...