Chủ nhiệm hợp tác xã có tiếng ở thành phố Huế và là người được xem là nữ doanh nhân 'vàng' của...