Ngày đi bán vé số, đêm về nằm tạm trên một căn gác ọp ẹp đầu hẻm 254 ở đường Bùi Viện, cứ...