Sau khi nhận quyết định điều chuyển công tác, bà Lê Thị Công, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa -...