Trong lúc đang lúi húi nhặt trứng, một con gà trống hung dữ xuất hiện, lao tới tấn công bà lão, mổ vào chân sau đó...