Sau khi sát hại bà Phận, hung thủ giấu thi thể trong lu chứa cám.