Người đàn ông tốt bụng nhận mua hết 5 mớ rau cho bà lão, hẹn chiều về sẽ qua lấy. Bất ngờ, chiều hôm ấy mưa to,...