"Khoảng 4-5 ngày trước, cụ bà đi qua suối để thăm con. Do cụ sống một mình nên hàng xóm cứ nghĩ bà này đang ở nhà...