Đời sống văn hóa thường ngày của dân tộc thiểu số ở nhiều vùng ngày bị mai một, trầm lắng và đơn điệu, trái...