Thấy học sinh chật vật qua đường, có khi bị té xe ở ngã ba Hưng Nhơn (huyện Bình Chánh, TP.HCM), bà Hai Trị, 62 tuổi,...