Bộ Chính trị quyết định chuẩn y bà Giàng Páo Mỷ - Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh giữ chức...