Thời điểm xảy ra vụ cháy, bà Tuyết đang đi giúp việc cho hàng xóm, chỉ có 3 cháu nội ở trong căn nhà. May mắn, 3...