Vụ việc lẽ ra chẳng có gì phải bàn, ai dè từ lời giải thích của nữ Cục trưởng khiến câu chuyện...