Dù đã đi lấy chồng, nhưng cô em chồng vẫn không quên soi mói, chê chị dâu lười biếng chẳng làm gì ngoài việc nấu...