Mặc dù đã bị chính quyền địa phương nhắc nhở nhiều lần về việc thu phí đường lên đỉnh núi Sam nhưng...