Vượng xin tôi đừng ầm ĩ để anh trả 'nợ tình' cho bà chủ một thời gian ngắn nữa rồi sẽ về làm chồng...