Thuê ki ốt mở cửa hiệu làm đẹp sơn sửa móng, nối mi, đối tượng Hà đã tận dụng địa điểm kinh doanh giữa chợ...