Bước đầu, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM xác định có khả năng 2 đối tượng bị bắt giữ trong vụ trái châu gần...