Ngày 5/7/2017, Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai xác nhận đang chữa trị cho 3 cha con cùng bị bỏng nặng.