Từ thợ sửa đồng hồ nghèo, ông Lộc trở thành "đại gia" nhờ vé số, sau nhiều năm ăn chơi, người này trở về cát...