Nói với gia đình ra ngoài đi dạo, đến nay đã 5 ngày người thân thai phụ này vẫn chưa có thông tin gì về...