Từ nhiều năm nay, người phụ nữ này đã duy trì hoạt động giúp đỡ người nghèo của mình dù cuộc sống...