Chiếc xe mà nam thanh niên ở tỉnh Quảng Nam điều khiển đi cướp tiền của người phụ nữ bán ve chai cũng là...