Một người dân ở Đắk Nông trong khi câu cá ở suối tình cờ bắt được một con ba ba 'lạ' màu trắng nặng...