Đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam tuy không nói rõ trường hợp của nghệ sĩ Trấn Thành nhưng lưu ý thời hạn...