Sau bài viết kể lại tường tận nội dung đăng tải trên mạng xã hội, 'Avengers: End game' lại bị quay lén và...