Trong trailer của 'Endgame', bộ giáp phục của Iron Man có sự thay đổi rõ rệt cho cuộc chiến cuối cùng với ác...