Australia

Người đàn ông có hơn 40 đứa con

Người đàn ông có hơn 40 đứa con

Những đứa con từ 3-17 tuổi đều ra đời từ thụ tinh nhân tạo và vẫn kết nối với nhau qua mạng xã hội và thỉnh...