Tổng thống U Thein Sein nhất trí gặp bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo đảng đối lập, để bàn việc chuyển giao quyền lực,...