PGS.TS. Phạm Ngọc Minh – Trưởng bộ môn Ký sinh trùng của Đại học Y Hà Nội, phụ trách Khoa Vi sinh –Ký sinh...