Nhạc sĩ của bản hit Yêu là tha thứ đã chính thức nhận lỗi khi từng có phát ngôn không đúng về ca sĩ gốc Thái...