Phát hiện chồng là cán bộ công an huyện cùng với đồng nghiệp đang hát Karaoke có 'tiếp viên' phục vụ, chị...