Cuộc ẩu đả diễn ra giữa nhóm tài xế có tài khoản Facebook 'Người vận chuyển' với các bảo vệ Bệnh...