Chỉ vì mâu thuẫn trong tiệc nhậu mà một thanh niên đã dùng dao đâm một người chết, 5 người bị...