Nói ra thì khó tin, nhưng đám cưới bị hủy và hai họ trở mặt thành thù chỉ vì nhà gái tự ý thay đổi đĩa thịt...