Vi phạm hát Karaoke trong thời gian cấm, nhóm 4 thanh niên tại Hà Nội còn xô xát với các thanh niên khác và đánh cán bộ...