Với việc những 'ông lớn' như Real Madrid, Bayern Munich, Chelsea, Barcelona, Manchester City, Juventus vào cùng một nhánh đấu, các...