Nhiều người không khỏi giật mình khi trông thấy củ (quả) atiso lạ này bởi hình thù kỳ dị như những con sâu bướm...