Viên cảnh sát bắn gục một kẻ đánh bom tự sát và chạy đi chỉ vài giây trước khi thiết bị bom nổ tung.