Không phải lúc nào giới mộ điệu cũng được chiêm ngưỡng siêu xe F1 trên đường phố, nhất là khi chúng vẫn chưa...