Những cuộc không kích nâng cao đáng kể ảnh hưởng của Nga ở Syria, đồng thời làm lu mờ vai trò của Mỹ trong cuộc...