Rima Thanh Vy sẽ bị cắt phăng mái tóc dài của mình.