Nhờ chính sách của bộ Luật Hình sự (BLHS) 2015, nữ tiếp viên hàng không may mắn không phải ngồi tù, nhưng buộc phải...