Ngày 18/6, Hàn Quốc và Triều Tiên thông báo nhất trí tổ chức một trận bóng rổ chung ở Bình Nhưỡng và lập một số...