Nhóm nhạc Loona có nhiều thời gian nghỉ ngơi và đi chơi Hà Nội trước khi tham gia sự kiện Asia Artist Awards 2019 vào tối...