Bộ Thông tin & truyền thông vừa có quyết định xử phạt đối với 50 cơ quan báo chí liên quan vụ nước mắm nhiễm...