Asanzo

Asanzo lừa khách hàng, trốn thuế?

Asanzo lừa khách hàng, trốn thuế?

Cơ quan chức năng xác định Asanzo không có dây chuyền lắp ráp tivi hiện đại như quảng cáo, có dấu hiệu vi phạm về...